هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
حاصِل سبزی خوردنی
زَنگُله زنگوله
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
تَماتَه گوجه
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
کباب تُوَه شامی کباب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت