هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
زَنگُله زنگوله
مُجبِرَه منقل گِلی
مَفتُ مهتاب
رِنگِنَه رنگینک
چَخشیدَن چشیدن
گیلاس لیوان
سیلون شیره خرما
گَوَه منطقه باز
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت