هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
حاصِل سبزی خوردنی
مَفتُ مهتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
دوو دوغ
چَخشیدَن چشیدن
زَنگُله زنگوله
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت