هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
تَماتَه گوجه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَخت لباس
بازنجون بادمجان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت