هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
حاصِل سبزی خوردنی
عَفتُ آفتاب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
تَماتَه گوجه
مَفتُ مهتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بازنجون بادمجان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت