هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
حاصِل سبزی خوردنی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رِنگِنَه رنگینک
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گیلاس لیوان
رَخت لباس
سیلون شیره خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت