هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
دوو دوغ
کباب تُوَه شامی کباب
گیلاس لیوان
رَفَک طاقچه بالا دستی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَخت لباس
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت