هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
زَنگُله زنگوله
رَخت لباس
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیلون شیره خرما
گَوَه منطقه باز
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت