هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گَوَه منطقه باز
رَفَک طاقچه بالا دستی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
زَنگُله زنگوله
چَخشیدَن چشیدن
سیلون شیره خرما
حاصِل سبزی خوردنی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت