هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
چَخشیدَن چشیدن
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت