هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
گُلُپ لُپ
سیلون شیره خرما
عَتابَه عتبه درگاه
تَماتَه گوجه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گیلاس لیوان
رَفَک طاقچه بالا دستی
دوو دوغ
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت