هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَتابَه عتبه درگاه
عَفتُ آفتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیلون شیره خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت