هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیلون شیره خرما
عَفتُ آفتاب
زَنگُله زنگوله
رَخت لباس
مُجبِرَه منقل گِلی
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت