هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیلون شیره خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بازنجون بادمجان
زَنگُله زنگوله
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت