هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
عَتابَه عتبه درگاه
حاصِل سبزی خوردنی
سیلون شیره خرما
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
تَماتَه گوجه
عَفتُ آفتاب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت