هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
دوو دوغ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
چَخشیدَن چشیدن
گیلاس لیوان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَخت لباس
گَوَه منطقه باز
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت