هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَفتُ آفتاب
سیلون شیره خرما
رِنگِنَه رنگینک
مُجبِرَه منقل گِلی
مَفتُ مهتاب
گَوَه منطقه باز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت