هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیلون شیره خرما
دوو دوغ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رِنگِنَه رنگینک
گیلاس لیوان
گِندِ خُرما یک دانه خرما
زَنگُله زنگوله
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت