هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گَوَه منطقه باز
عَفتُ آفتاب
کباب تُوَه شامی کباب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گیلاس لیوان
رِنگِنَه رنگینک
عَتابَه عتبه درگاه
زَنگُله زنگوله
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت