هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
عَفتُ آفتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
مَفتُ مهتاب
چَخشیدَن چشیدن
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گیلاس لیوان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
دوو دوغ

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت