هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما
رِنگِنَه رنگینک
حاصِل سبزی خوردنی
عَتابَه عتبه درگاه
رَخت لباس
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت