هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
مَفتُ مهتاب
چَخشیدَن چشیدن
گَوَه منطقه باز
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت