هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
بازنجون بادمجان
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی
کباب تُوَه شامی کباب
عَفتُ آفتاب
تَماتَه گوجه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَتابَه عتبه درگاه
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت