هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
دوو دوغ
تَماتَه گوجه
عَفتُ آفتاب
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما
زَنگُله زنگوله
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت