هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَفَک طاقچه بالا دستی
حاصِل سبزی خوردنی
مَفتُ مهتاب
گُلُپ لُپ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَتابَه عتبه درگاه
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت