هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مَفتُ مهتاب
چَخشیدَن چشیدن
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَفتُ آفتاب
تَماتَه گوجه
دوو دوغ
رَخت لباس
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت