هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
عَفتُ آفتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
زَنگُله زنگوله
مُجبِرَه منقل گِلی
گُلُپ لُپ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَفَک طاقچه بالا دستی
دوو دوغ

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت