هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
سیلون شیره خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَفَک طاقچه بالا دستی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
حاصِل سبزی خوردنی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَخت لباس
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت