هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
رِنگِنَه رنگینک
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَخت لباس
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
تَماتَه گوجه
عَتابَه عتبه درگاه
گیلاس لیوان
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت