هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
عَتابَه عتبه درگاه
کباب تُوَه شامی کباب
زَنگُله زنگوله
مَفتُ مهتاب
حاصِل سبزی خوردنی
دوو دوغ
مُجبِرَه منقل گِلی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت