هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
حاصِل سبزی خوردنی
عَفتُ آفتاب
بازنجون بادمجان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گَوَه منطقه باز
رِنگِنَه رنگینک
کباب تُوَه شامی کباب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت