هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
تَماتَه گوجه
مَفتُ مهتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیلون شیره خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رِنگِنَه رنگینک
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت