هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
بازنجون بادمجان
گُلُپ لُپ
رِنگِنَه رنگینک
گَوَه منطقه باز
رَخت لباس
چَخشیدَن چشیدن
حاصِل سبزی خوردنی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت