هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
کباب تُوَه شامی کباب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَفتُ آفتاب
بازنجون بادمجان
چَخشیدَن چشیدن
مُجبِرَه منقل گِلی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
حاصِل سبزی خوردنی
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت