هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
چَخشیدَن چشیدن
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
زَنگُله زنگوله
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیلون شیره خرما
گَوَه منطقه باز
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت