هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
بازنجون بادمجان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
زَنگُله زنگوله
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیلون شیره خرما
رِنگِنَه رنگینک
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت