هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَفَک طاقچه بالا دستی
چَخشیدَن چشیدن
سیلون شیره خرما
تَماتَه گوجه
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت