هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
گیلاس لیوان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیلون شیره خرما
گُلُپ لُپ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَفتُ آفتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مَفتُ مهتاب
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت