هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
سیلون شیره خرما
رِنگِنَه رنگینک
گُلُپ لُپ
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
تَماتَه گوجه
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت