هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
گُلُپ لُپ
زَنگُله زنگوله
گَوَه منطقه باز
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَفَک طاقچه بالا دستی
حاصِل سبزی خوردنی
گیلاس لیوان

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت