هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَتابَه عتبه درگاه
حاصِل سبزی خوردنی
رِنگِنَه رنگینک
گَوَه منطقه باز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیلون شیره خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت