هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مُجبِرَه منقل گِلی
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رِنگِنَه رنگینک
کباب تُوَه شامی کباب
عَتابَه عتبه درگاه
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت