هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
عَفتُ آفتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گُلُپ لُپ
مُجبِرَه منقل گِلی
گیلاس لیوان
مَفتُ مهتاب
بازنجون بادمجان
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت