هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَفتُ آفتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَخت لباس
مُجبِرَه منقل گِلی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گیلاس لیوان
دوو دوغ

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت