هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
عَفتُ آفتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
کباب تُوَه شامی کباب
عَتابَه عتبه درگاه
رِنگِنَه رنگینک
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیلون شیره خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت