هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
سیلون شیره خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
حاصِل سبزی خوردنی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رِنگِنَه رنگینک
تَماتَه گوجه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت