هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
تَماتَه گوجه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
زَنگُله زنگوله
کباب تُوَه شامی کباب
گیلاس لیوان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت