هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما
گَوَه منطقه باز
گیلاس لیوان
زَنگُله زنگوله
رِنگِنَه رنگینک
کباب تُوَه شامی کباب
گُلُپ لُپ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت