هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
بازنجون بادمجان
عَتابَه عتبه درگاه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گَوَه منطقه باز
مَفتُ مهتاب
کباب تُوَه شامی کباب
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت