هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
چَخشیدَن چشیدن
گیلاس لیوان
رِنگِنَه رنگینک
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گَوَه منطقه باز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت