هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گیلاس لیوان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
کباب تُوَه شامی کباب
بازنجون بادمجان
رِنگِنَه رنگینک
رَفَک طاقچه بالا دستی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت