هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
زَنگُله زنگوله
حاصِل سبزی خوردنی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
کباب تُوَه شامی کباب
بازنجون بادمجان
رَفَک طاقچه بالا دستی
رَخت لباس
گُلُپ لُپ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت