هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رِنگِنَه رنگینک
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
دوو دوغ
زَنگُله زنگوله
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت