هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَفَک طاقچه بالا دستی
کباب تُوَه شامی کباب
رِنگِنَه رنگینک
گَوَه منطقه باز
گیلاس لیوان
سیلون شیره خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت