هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
زَنگُله زنگوله
رَفَک طاقچه بالا دستی
مُجبِرَه منقل گِلی
رِنگِنَه رنگینک
رَخت لباس
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیلون شیره خرما
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت