هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رِنگِنَه رنگینک
سیلون شیره خرما
عَفتُ آفتاب
گُلُپ لُپ
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت