هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
کباب تُوَه شامی کباب
رَخت لباس
گُلُپ لُپ
رِنگِنَه رنگینک
عَتابَه عتبه درگاه
گَوَه منطقه باز
دوو دوغ
زَنگُله زنگوله
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت