هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَفتُ آفتاب
چَخشیدَن چشیدن
زَنگُله زنگوله
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
کباب تُوَه شامی کباب
دوو دوغ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت