هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
مُجبِرَه منقل گِلی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَفَک طاقچه بالا دستی
گُلُپ لُپ
مَفتُ مهتاب
سیلون شیره خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رِنگِنَه رنگینک
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

رستوران مستوفی شوشتر + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت