هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
چَخشیدَن چشیدن
حاصِل سبزی خوردنی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
زَنگُله زنگوله
مُجبِرَه منقل گِلی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
کباب تُوَه شامی کباب
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

رستوران مستوفی شوشتر + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت