هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مُجبِرَه منقل گِلی
عَتابَه عتبه درگاه
مَفتُ مهتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
چَخشیدَن چشیدن
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیلون شیره خرما
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

رستوران مستوفی شوشتر + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت