هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
کباب تُوَه شامی کباب
گیلاس لیوان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بازنجون بادمجان
عَتابَه عتبه درگاه
گَوَه منطقه باز
مَفتُ مهتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

رستوران مستوفی شوشتر + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت