هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
حاصِل سبزی خوردنی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مُجبِرَه منقل گِلی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مَفتُ مهتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت