هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
عَفتُ آفتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گُلُپ لُپ
کباب تُوَه شامی کباب
سیلون شیره خرما
بازنجون بادمجان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رِنگِنَه رنگینک
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت