هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مُجبِرَه منقل گِلی
عَفتُ آفتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بازنجون بادمجان
رَفَک طاقچه بالا دستی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیلون شیره خرما
کباب تُوَه شامی کباب
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت