هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
گیلاس لیوان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَخت لباس
مَفتُ مهتاب
زَنگُله زنگوله
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
حاصِل سبزی خوردنی
کباب تُوَه شامی کباب
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت