هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ
عَفتُ آفتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مَفتُ مهتاب
بازنجون بادمجان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت