هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
زَنگُله زنگوله
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مَفتُ مهتاب
عَتابَه عتبه درگاه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
حاصِل سبزی خوردنی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت