هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
سیلون شیره خرما
دوو دوغ
عَتابَه عتبه درگاه
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گُلُپ لُپ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت