هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گیلاس لیوان
تَماتَه گوجه
بازنجون بادمجان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
دوو دوغ
گَوَه منطقه باز
مُجبِرَه منقل گِلی
رِنگِنَه رنگینک
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت