هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
رِنگِنَه رنگینک
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
دوو دوغ
گَوَه منطقه باز
گُلُپ لُپ
رَخت لباس
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت