هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
رَفَک طاقچه بالا دستی
دوو دوغ
گیلاس لیوان
عَتابَه عتبه درگاه
بازنجون بادمجان
مُجبِرَه منقل گِلی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مَفتُ مهتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت