هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رِنگِنَه رنگینک
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گُلُپ لُپ
گیلاس لیوان
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت