هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
رِنگِنَه رنگینک
گَوَه منطقه باز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مُجبِرَه منقل گِلی
رَخت لباس
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گیلاس لیوان
سیلون شیره خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت