هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
گِندِ خُرما یک دانه خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
چَخشیدَن چشیدن
دوو دوغ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رِنگِنَه رنگینک
عَتابَه عتبه درگاه
رَخت لباس
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت