هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَتابَه عتبه درگاه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بازنجون بادمجان
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گَوَه منطقه باز
زَنگُله زنگوله
رَخت لباس

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت