هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مَفتُ مهتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
دوو دوغ
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رِنگِنَه رنگینک
حاصِل سبزی خوردنی
رَخت لباس
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت