هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
بازنجون بادمجان
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
مُجبِرَه منقل گِلی
دوو دوغ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گُلُپ لُپ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت