هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بازنجون بادمجان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مُجبِرَه منقل گِلی
زَنگُله زنگوله
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گَوَه منطقه باز
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت