هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَفتُ آفتاب
تَماتَه گوجه
چَخشیدَن چشیدن
گَوَه منطقه باز
حاصِل سبزی خوردنی
گیلاس لیوان
عَتابَه عتبه درگاه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت