هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
کباب تُوَه شامی کباب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
چَخشیدَن چشیدن
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَخت لباس
گَوَه منطقه باز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت