هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
تَماتَه گوجه
گیلاس لیوان
مُجبِرَه منقل گِلی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بازنجون بادمجان
عَتابَه عتبه درگاه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت