هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه
گیلاس لیوان
زَنگُله زنگوله
عَتابَه عتبه درگاه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَفتُ آفتاب
بازنجون بادمجان
رَخت لباس
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت