هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گیلاس لیوان
بازنجون بادمجان
گُلُپ لُپ
حاصِل سبزی خوردنی
کباب تُوَه شامی کباب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت