هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
رَفَک طاقچه بالا دستی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گَوَه منطقه باز
چَخشیدَن چشیدن
رَخت لباس
عَفتُ آفتاب
دوو دوغ
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت