هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
بازنجون بادمجان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَفتُ آفتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت