هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَخت لباس
گِندِ خُرما یک دانه خرما
زَنگُله زنگوله
دوو دوغ
سیلون شیره خرما
مَفتُ مهتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَتابَه عتبه درگاه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت