هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
زَنگُله زنگوله
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَتابَه عتبه درگاه
رَخت لباس
عَفتُ آفتاب
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت