هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
تَماتَه گوجه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بازنجون بادمجان
مَفتُ مهتاب
عَتابَه عتبه درگاه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت