هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
عَفتُ آفتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
دوو دوغ
رِنگِنَه رنگینک
رَفَک طاقچه بالا دستی
گُلُپ لُپ
گیلاس لیوان
چَخشیدَن چشیدن
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت