هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
رَفَک طاقچه بالا دستی
چَخشیدَن چشیدن
مَفتُ مهتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیلون شیره خرما
دوو دوغ
بازنجون بادمجان
عَفتُ آفتاب
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت