هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مَفتُ مهتاب
بازنجون بادمجان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مُجبِرَه منقل گِلی
کباب تُوَه شامی کباب
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیلون شیره خرما
گُلُپ لُپ
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت