هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گُلُپ لُپ
حاصِل سبزی خوردنی
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَفتُ آفتاب
رِنگِنَه رنگینک
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت