هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَتابَه عتبه درگاه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
دوو دوغ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گیلاس لیوان
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت