هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مَفتُ مهتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَخت لباس
حاصِل سبزی خوردنی
دوو دوغ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت