هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
گَوَه منطقه باز
رَفَک طاقچه بالا دستی
زَنگُله زنگوله
مَفتُ مهتاب
گُلُپ لُپ
سیلون شیره خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

رستوران مستوفی شوشتر + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران مستوفی شوشتر

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی