هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَتابَه عتبه درگاه
چَخشیدَن چشیدن
سیلون شیره خرما
زَنگُله زنگوله
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گُلُپ لُپ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
دوو دوغ
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

خطای 404 : صفحه مورد نظر پیدا نشد